Podziękowanie dla sponsora

Serdeczne podziękowania dla firmy ELMA za gotowość popierania naszej działalności artystycznej w bieżącym roku. Firma ta zamierza czynnie wspierać nas finansowo w tworzeniu naszego kolejnego albumu.

Scroll to Top